Pomnik bł. Jana Pawła II

18 maja 2013r.  Ks. Biskup Ryszard Kasyna w kościele pw. N.M.P. Królowej Polski w Lęborku o godz. 17.00 odprawi mszę św. w intencji wyniesienia na ołtarze bł. Jana Pawła II. Bezpośrednio po mszy radosny korowód przejdzie pod pomnik u zbiegu ul. B. Krzywoustego i Al. Jana Pawła II, gdzie odbędzie się jego poświęcenie.

Pracę rozpoczęły się  27 lutego 2012 r. kiedy został powołany Społeczny Komitet Budowy Pomnika Papieża Jana Pawła II. Intencją Komitetu było, by pomnik stał się symbolem jedności wszystkich mieszkańców ziemi lęborskiej  i ludzi dobrej woli. W jego skład weszło około 60 osób, z pośród których został wyłoniony Zarząd. Jego głównym zadaniem było  przede wszystkim przygotowanie wszelkiej dokumentacji związanej ze zbiórką środków finansowych na budowę pomnika jak również niezbędnej dokumentacji  projektowo-budowlanej. Na Honorowego Prezesa Komitetu powołano Ks. Dziekana Henryka Krenczkowskiego.

 

01

 

Pierwszym ważnym etapem działań Zarządu było ustalenie szczegółów: wizerunku postaci Jana Pawła II , podpisanie umowy i wykonanie modelu gipsowego, prototypu odlewu z brązu. To zadanie przy pełnej akceptacji Komitetu powierzono lęborczaninowi artyście rzeźbiarzowi dr Tomaszowi Sobiszowi. Zgodnie z zawartą umową ten etap prac zakończono 30 października 2012 r. Prototyp mierzący 3,84 m, wykonany z białego gipsu stał się jedynie namiastką zrealizowanego dzieła.

Kolejny etap prac polegał na wyborze odlewni. Po szerokiej analizie Komitet postanowił powierzyć je odlewni „Firma studio Szymanowo s.c. Szmyt Piotr, Szmyt Dawid”. Ta zobowiązała się, pod nadzorem autorskim T. Sobisza, wykonać dzieło do 25 kwietnia 2013 r.

 

01

 

Równolegle z tymi pracami trwało przygotowanie i zbiórka niezbędnych środków finansowych. Odbywała się ona przede wszystkim poprzez sprzedaż cegiełek, ale również poprzez zbiórki do skarbon czy wpłat bezpośrednio na konto Komitetu. Ofiarodawcami okazali  się przede wszystkim mieszkańcy z ziemi lęborskiej. Wśród nich znaleźli się także darczyńcy z Warszawy, Niemiec, a nawet Nowego Jorku. Ponad 2000 osób i firm wspomogło budowę pomnika. Można byłoby stwierdzić, że jest to prawdziwe pospolite ruszenie, w wyniku którego udało się zebrać ok. 150 tyś. zł. Na bieżąco o przeprowadzanych zbiórkach, postępujących pracach informowała specjalnie utworzona strona internetowa www.jp2.lebork.pl.

Ostatnim etapem jest zrealizowanie całego procesu budowlanego: wykonanie podłoża z kostki brukowej, zaprojektowanie i wykonanie zieleni wokół pomnika aż wreszcie ustawienie odlanego z brązu pomnika Jana Pawła II.

Wszyscy czujmy się zaproszeni na wyjątkowe dla społeczności naszej małej Ojczyzny wydarzenie, którego będziemy uczestnikami 18 maja. Zgromadzeni wokół naszego biskupa diecezjalnego dajmy świadectwo wyjątkowej łączności z Papieżem Polakiem.

 

01